Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Android İle Mobil Programlama
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Mobil Programlama ve mobil veri tabanlı uygulamaları yapabilen kişidir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 Yaşından Büyük olmak
Bilgisayar işletmenliği eğitimi ya da eşdeğer eğitimlerini almış olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.