Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)
KURS SÜRESİ 163 SAAT
PROGRAM TANIMI

Bilgisayar İşletmenliği Kursunu tamamlayan bireyin;

1. Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,

2. Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması,

3. Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi,

4. Donanım birimi sürücülerini kurması,

5. İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi,

6. Yardımcı yazılımları kurması,

7. İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması,

8. Web tarayıcı programını kullanması,

9. E-postayı etkin kullanması,

10. E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi,

11. Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklaması,

12. Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması,

13. Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunması,

14. İnternet ve ağ güvenliğini sağlaması,

15. Mobil cihazlarda güvenliği sağlaması,

16. Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklaması,

17. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,

18. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,

19. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,

20. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,

21. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,

22. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,

23. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,

24. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,

25. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,

26. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,

27. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,

28. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
En az ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmak.
13 yaşını tamamlamış olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.