Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Ofis Programları Kullanımı
KURS SÜRESİ 72 SAAT
PROGRAM TANIMI

Ofis Programları Kullanımı kursunu tamamlayan bireyin;

1. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,

2. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,

3. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,

4. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,

5. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,

6. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,

7. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,

8. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,

9. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,

10. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,

11. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,

12. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okur yazar olmak.
12 yaşını tamamlamış olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.