Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt Ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Alışma organizasyonu yapması,

3. Akaryakıt ve otogaz ikmal uygulamalarını gerçekleştirmesi,

4. Araçlarda temizlik, cam suyu, yağ ve antrifiriz kontrolü/ilavesi ve lastik basınç kontrolü yapması,

5. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak kontrol iş ve işlemlerini yapması, 

amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okur yazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.