Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Baskı öncesi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.