Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

     Beton santralinde üretilen betonun kalitesi, üretim aşamasından döküm aşamasına kadar olan süreçte özen gösterilmesi ve zamanında teslim edilmesi, üretilen bu hazır betonu iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun şekilde kalıplara ileten kişidir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.