Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tartım, dolum ve karıştırma, ektruder ile boya yoğurma, değirmende boya öğütme işlemleri ile, kuru karışım boya hazırlama, depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.