Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlarda İmalat, Bakım ve Onarım
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

İki veya Üç tekerlekli motorlu araçların imalatı, montaj ve demontaj, paketleme, aksam /ürün depolama ve sevkiyat, arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.