Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İlaç Üretimi
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İlaç Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İSG, Kişisel koruyucu donanımlar, ortamın (üretimin) havalandırması, toz maskesi, ağırlık kaldırma tekniklerini yapabilmesi,

2. Zehirlenmeler, patlayıcı maddeler, meslek hastalıkları, iş kazaları hakkında bilgi sahibi olması,

3. İlaç üretiminde çözelti, granül hazırlama işlemlerini yapabilmesi,

4. Üretimde kullanılan hammaddeler ve hammaddelerle çalışma prensipleri; ambalaj malzemeleri ve ambalajlama süreci hakkında bilgi sahibi olması,

5. Üretim aşamalarında ( Depolama, Tartım, Granülasyon, Katı ve Yarı Katı İmalat Süreci, Blisterleme, Ambalajlama) dikkat edilmesi gerekenler ve yazılı prosedürlere uygun davranma hakkında bilgi sahibi olması,

6. İyi İmalat Uygulamalarına (GMP) uygun çalışma prensiplerini öğrenmesi,

7. Hijyen ve temizlik kurallarına uygun çalışma prensiplerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
İlkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.