Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Bireyin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Bireye, İş Makineleri ve Ekipmanları(Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okur yazar olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak
18 yaşını tamamlamış olmak.
Seçimini ve operatörlüğünü yapacağı iş makinelerinin sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.