Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Bireye, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak karayolu yapım, bakım ve onarım işleri süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okur yazar olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.