Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması

2. Kozmetik üretiminde temel işlemleri yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

3. Parfüm ve kolonya üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

4. Sıvı sabun üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.