Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması,

2. İyi üretim uygulamaları’na (GMP), standartlarına ve tekniğine uygun şekilde lastik ham maddeleri kullanarak lastik karışımı ve lastik bileşenlerini oluşturma, ham lastik elde etme, lastiğe şekil verme ve lastiğin son kontrolünü yapma, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.