Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Yer altı çalışma ortamında, üretim ve hazırlıkta kullanılan her türlü makine ve ekipmanın bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin takibini, hazırlık, nakliyat, işçilerin tertibini, sevk ve idaresini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.