Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Mekanik ve elektroliz metal kaplama tekniğiyle metal parçaların aşınmasını önlemek ve paslanmaktan korumak için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak işlemleri yapabilen kişidir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.