Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boyama
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde metal yüzeylerde boyama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Metal yüzeylere klasik yöntemle(fırça), püskürtme ve elektro statik (toz) püskürtmeyle boya yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.