Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı Kursunu bitiren bireyin; 2 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 2. Demir cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanması, 3. Pelet üretimi işlemlerini yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 2 yıl çalışmış veya çalışıyor olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.