Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Gosentetikler) Ve Uygulama 2 kurs programını bitiren bireyin,

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması .

2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak plastik üretimi ve uygulama işlerini gerçekleştirebilecektir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.