Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Madeni Yağ Üretimi için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen, ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale getirebilmek için sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.