Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Tesise gelen uçak yakıtının uluslararası standartlara uygunluğunu, temiz ve susuz olduğunu kontrol ederek depoya almak, depodaki yakıtın kalite kontrollerini yapmak, depodaki yakıtı uçak yakıt ikmal araçlarına doldurmak ve uçaklara istenilen miktarda yakıtı zamanında teslim edebilmek için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
D-sınıfı ağır vasıta sürücü ehliyeti olmak
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.