Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Yeraltında, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak monoray-kulikar nakliyat sistemleri ve havalı monorayların bakımını yapabilen, gerektiği durumlarda monoray- kulikar operatörlüğü yapabilen bireydir

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
. Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.