Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı
KURS SÜRESİ 40 SAAT
PROGRAM TANIMI

Gerekli ortam ve donanım sağlanıldığında sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yer altında zincirli konveyörün bakımını yapabilecek ve gerektiğinde zincirli konveyörü kullanabilecek bireydir.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.