Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Web Programcılığı ile ASP.Net Geliştirme ve Uyum Eğitimi
KURS SÜRESİ 92 SAAT
PROGRAM TANIMI

Web Programcılığı ile Asp. Net Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. ASP.NET web uygulamaları geliştirmek için gerekli programları yapılandırması,

2. C#.NET programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,

3. ASP.NET web form bileşenlerini kullanabilmesi,

4. ASP.NET ile şablon sayfalar üzerinden yeni sayfalar üretebilmesi,

5. Veri tabanıyla ilgili işlemleri ihtiyaca uygun biçimde kullanma amaçlanmaktadır.

 

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.