Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Web Tasarımı
KURS SÜRESİ 240 SAAT
PROGRAM TANIMI

Web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilen kişidir

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.