Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
WordPress Tema Tasarımı ve Program Geliştirme ve Uyum Eğitimi
KURS SÜRESİ 52 SAAT
PROGRAM TANIMI

WordPress Tema Tasarımı ve Program Geliştirme - Uyum Eğitimi Kurs Programını bitiren bireyin,

1. İçerik yönetim sistemini kurması,

2. İçerik yönetim sistemi temel fonksiyonlarını kullanması,

3. Blog tasarım ilkelerine uygun tasarımı gerçekleştirmesi,

4. Kurumsal site tasarım ilkelerine uygun tasarım gerçekleştirmesi,

5. Portal tasarım ilkelerine uygun tasarım gerçekleştirmesi,

6. Tema tasarımında güvenlik işlemlerini uygulaması, amaçlanmaktadır.

 

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.