Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.
Siber Tehdit İstihbaratı (Cyber Threat Intelligence)
KURS SÜRESİ 144 SAAT
PROGRAM TANIMI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan;

1. Bilişim Teknolojileri Alan öğretmenleri,

2. Bilişim Teknolojileri Alan öğretmenliği mezunları,

3. Fakülte ve yüksekokulların Bilişim Teknolojileri alanından mezun olup öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar görev almalıdır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Okuryazar olmak,
Genel bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olduğunu belgelendirmek,
16 yaşını doldurmuş olmak.
* Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
* Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.