Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.

Yangın Eğitimi

Yazı Boyutu

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

     19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bu kişilere yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının yılda en az 1 defa yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

     Şirketimiz, kişilerin ve kurumların yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasında neler yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi, acil durum yönetim planının oluşturulması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve operasyon aşamalarının yürütülmesi konularında çok sayıda uzmanın desteğiyle, işletmelere lokal ve genel acil durumlara karşı nasıl hazır olunacağı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Teorik Yangın Eğitimi

     Yanma ve yangın konusunda kişilerin bilgilendirilmesi, yangın nedenleri, yangın türleri, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, yangın önleme, yangın yerinde oluşabilecek tehlikeler, yangın yerindeki davranışlar, yangın hortum dolabı ve taşınabilir yangın söndürme cihazları gibi konular işlenmektedir.

Tatbikatlı ve Uygulamalı Yangın Eğitimi