Mesleki Eğitim, Kurumumuz 6331 Sayılı yasa gereğince Mesleki Eğitim verme yetkisine sahiptir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yazı Boyutu

     Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde yer alan ifadeye göre; bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

 

     Yüksekte çalışma eğitiminin amacı katılımcıları, yüksekte yapacakları işlerde emniyetli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari güvenlik metotları konusunda bilgilendirmektedir.